Svenska för medarbetare

svenska för medarbetare

Ge era medarbetare en boost i svenska!

Med Swedish4Real ger ni era medarbetare möjlighet att öka sina praktiska kunskaper i svenska, vilket ökar självförtroendet, skapar starkare sammanhållning på arbetsplatsen och ger större möjligheter för individen att åta sig mer avancerade arbetsuppgifter. Medarbetaren kan lära sig när som helst och  var som  helst – kursen är helt ljudbaserad. Hjälp era anställda att uppnå sin fulla potential i bolaget!

Kursen har nöjda användare i ett stort antal länder över hela världen. 

Inkluderar: 

  • 18 berättelser på svenska med tillhörande dialoger, på många olika teman
  • 5,5 timmars talad svenska i MP3-format
  • Över 2000 svenska ord
  • En 150 sidor lång transkription på svenska och engelska

Privatperson?

Prova kursen på Udemy

Se vår informationsfilm om kursen (engelska)

Varför svenska för medarbetare?

Många människor som lärt sig svenska via exempelvis SFI har svårigheter att få flyt i sitt språk. Detta innebär ofta att man är obekväm att prata och att man räds göra misstag. Att få en “språkboost” som omvandlar de teoretiska kunskaperna till praktik ger ett ökat självförtroende och skapar större möjligheter för medarbetaren att utvecklas på arbetsplatsen. För dig som arbetsgivare innebär det en möjlighet att få ut det mesta av dina medarbetare.

Över 5 timmars talad svenska

Genom att delta i simulerade samtal på svenska tränar sig medarbetaren praktiskt i språket. Kursen bygger på 18 korta berättelser på olika teman inom det svenska samhället. Varje berättelse följs sedan upp med frågor och svar, med pauser för eleven att delta i samtalet. Innehållet är skrivet på ett underhållande sätt, så att man tillgodogör sig svenska språket genom intressanta och trevliga berättelser. Kursen innehåller inga grammatiklektioner eller teoretiska övningar, bara massor av svenskt tal med frågor och svar. Man lär sig helt enkelt kontextbaserat, varför kursen är till för dem som redan har grundläggande kunskaper i det svenska språket. Kursen innehåller 72 filer i MP3-format som går att lyssna på via vår portal eller genom nedladdning.

Inkluderar transkription

Allt material finns transkriberat på svenska och engelska i parallell översättning (det krävs emellertid inga kunskaper i engelska för att använda kursen). Texten inkluderas i en 150-sidig PDF-fil att läsa på mobilen eller datorn så att man i lugn och ro kan gå igenom materialet vid behov. 

Hur använder man svenska för medarbetare?

Nedan finns en pristabell listad för det antal licenser som önskas årligen. Vid en beställning får ni tillgång till en kod som ni förser era anställda med (det antal som ni anger vid beställningen). Dessa kan sedan själva skapa varsitt konto och får tillgång till portalen med allt material. De har tillgång till kursen under ett helt år med början när de skapar kontot. Som arbetsgivare krävs med andra ord ingen annan administration än att förse era medarbetare med en kod och en webbsideadress. 

Kursen används av medarbetaren bäst som en kontinuerlig hjälp i form av ett komplement till de vardagliga konversationer han eller hon har på arbetsplatsen. Man lyssnar på en lektion i taget, gärna många gånger, till dess att man känner sig bekväm i förståelsen av innehållet och att man upplever sig kunna svara på frågorna. Därefter fortsätter man till nästa lektion. För en del innebär det att man lyssnar tre gånger, för andra tio eller femton gånger. Beroende på hur många minuter man avsätter dagligen kan man alltså använda materialet under flera månaders tid, och upp till ett år. 

Varje lektion är uppdelad i fyra avsnitt: 

  • Berättelse – en kort berättelse på ett givet tema
  • Dialog – frågor och svar baserat på berättelsen
  • Expansion – ytterligare frågor och svar baserat på en utvidgning av temat
  • Perspektiv – berättelsen upprepad ur ett annat grammatiskt perspektiv (från presens till förfluten form)

Vem ligger bakom Svenska för medarbetare?

Swedish4Real är skapat av Slovami AB som drivs av skribenten och författaren Jacob Sundberg, som har ett stort språkintresse. Läs mer om Swedish4Real under Om oss. All fakturering och korrespondens sker alltså med Slovami AB. 

Frågor?

Kontakta oss på info@swedish4real.com – vi svarar snabbt!

Lilla paketet

Fem licenser ingår.

3000 kr exkl. moms/år 

Ge upp till fem av era medarbetare tillgång till kursen. Ordinarie pris per licens är 959 kr exkl moms. Ni sparar 1795 kr. 

Licenserna faktureras årsvis i förskott och ni förbinder er endast till det första året. Därefter förnyar ni licenserna efter behov.

Standardpaketet

Tio licenser ingår

5000 kr exkl. moms/år

Ge upp till tio av era medarbetare tillgång till kursen. Ordinarie pris per licens är 959 kr exkl moms. Ni sparar 4590 kr. 

Licenserna faktureras årsvis i förskott och ni förbinder er endast till det första året. Därefter förnyar ni licenserna efter behov.

Stora paketet

Obegränsat antal licenser

10 000 kr exkl. moms/år

Ge obegränsat antal medarbetare tillgång till kursen. Ordinarie pris per licens är 959 kr exkl moms. 

Licenserna faktureras årsvis i förskott och ni förbinder er endast till det första året. Därefter förnyar ni licenserna efter behov.

Första lektionen – ett smakprov

Här finns möjlighet att lyssna till den första lektionen, som består av fyra komponenter: berättelse, dialog, expansion samt perspektiv, uppdelat i fyra separata mp3-filer. Efter denna inledande lektion blir innehållet mer komplext och täcker in teman såsom fritidsaktiviteter, sjukhus, shopping, karriär och mycket annat. 

Beställ Swedish4Real - svenska för medarbetare