Om oss

Om Swedish4Real

Att lära sig svenska ska vara enkelt och roligt. Därför skapade författaren och skribenten Jacob Sundberg Swedish4Real.

Genom sina egna språkäventyr märkte han hur svårt det var att hitta bra språkmaterial på nätet. Vad han var ute efter var material (ljud och text) som skulle exponera honom för det språk han ville lära sig – föredragsvis långsamt talat och anpassat för icke-modermålstalande. Så grundlades idén till Swedish4Real – en hjälp för alla de som velat lära sig svenska, men inte trott sig kunna.

Vår filosofi

Teoretisk kunskap om ett språk kan vara en bra hjälp (vi har inget emot grammatikböcker), men vi har insett att språkinlärning är mer som en färdighet än en form av kunskap. Det kräver mycket övning att lära sig att tala ett språk. Innan man är i närheten av att tala flytande är det svårt att finna en modersmålstalande med tålamodet att utstå alla de timmar av stapplande konversation som krävs för att komma dit. Språkinlärning kan därför ibland bli ett slags moment 22: man kan inte socialisera med människor innan man talar språket – och man kan inte lära sig språket utan att socialisera med människor som talar språket. Det är inte helt sant, men nästan.

Vad vi var ute efter var material som skulle kunna förvandla teoretisk kunskap till praktisk övning, att så att säga flytta alla de där orden och meningarna man lärt sig in i det undermedvetna, så att man lär sig tala naturligt och intuitivt.
Det finns några bra kurser som gör detta bra, såsom Unlimited Spanish (för spanska förstås).

Så vi tog fram Swedish4Real för att avhjälpa den frustration som många som lär sig svenska känner. Det handlar även om att ge en boost för självförtroendet. Språkinlärning är nämligen starkt beroende av självförtroende – om man fokuserar på sina misstag, på att försöka tala perfekt, använda korrekt grammatik och så vidare, kan det hämma ens utveckling, vilket gör att man ger upp. Men språk handlar inte om att visa upp sin vältalighet utan att kommunicera. Om man kan göra sig förstådd och förstå vad den andra personen säger är det gott nog. 

Resultatet är alltså Swedish4Real, svenskkurs för alla dem som trodde att språk inte var för dem.

Integration och språk

Vi är övertygade om att språk är den absolut viktigaste nyckeln till lyckad integration. Många invandrare i Sverige har tagit del av SFI men kämpar ändå med att få svenskan att bli naturlig. Omgivande omständigheter, motivation och förutsättningar spelar givetvis en stor roll. Men exponering för språket är alltid den starkaste indikatorn för huruvida man kommer lära sig eller inte. På en arbetsplats är språket en oumbärlig komponent, dels för att kunna sköta sitt jobb och ta sig an ännu mer avancerade arbetsuppgifter, men även för den sociala delen. Med andra ord: svenska är viktigt för trivseln på en arbetsplats. 

Blogginlägg